Wikia


BeleidEdit

De wiki wordt onderhouden door de beheerders. Momenteel zijn dit Zefred (Algemeen beheerder, technisch beheer) en Mvs109 (Co-beheerder, secretariaat). Zij zijn vrijwel dagelijks hier te vinden.


Rechten van de beheerderEdit

Als beheerder heeft degene een paar bijzondere rechten die normale leden op de wiki niet hebben. Zo kunnen zij bijvoorbeeld de layout van de wiki aanpassen en beveiligde pagina's op de wiki bewerken.

Taken van de beheerderEdit

 • Het beschermen van de gebruikers, fanons en afbeeldingen op de wiki. Bij schending mogen zij passende maatregelen nemen.
 • Het onderhouden van de wiki

RegelsEdit

Als de regels niet nageleefs worden, zullen er mogelijk consequenties volgen. De consequentie kan uiteenlopen. Van een bericht tot blokkering.

Pagina'sEdit

 • Andermans pagina's bewerken is verboden, tenzij de eigenaar toestemming hiervoor heeft gegeven.
  • Beheerders mogen enkel de categorieën bewerken.
 • Bij hoofdstukken en fanon overzichten graag de leeftijdsadvies vermelden.

AfbeeldingenEdit

 • Voor je een afbeelding upload, graag even kijken of deze niet al op de wiki staat.
  • Hier een goed overzicht van alle afbeeldingen op de wiki.
 • Geen ongepaste afbeeldingen uploaden. Dit is ook een wiki voor kinderen.
  • Ongepaste afbeeldingen worden meteen verwijderd door de beheerders.
 • De naam van de afbeelding moet slaan op de afbeelding.
 • Beheerders hebben het recht om afbeeldingen te verwijderen, maar geven hier een melding van.
 • Afbeeldingen gemaakt door iemand anders moeten een link hebben naar de gebruiker, bij de triva bijvoorbeeld.
  • Dit kan een interne gebruiker zijn of extern (bijvoorbeeld van Deviantart). Afbeeldingen van Google behoeven geen link, maar wel moet Google' vermeld worden.

GedragEdit

 • Geen groftaalgebruik of intimiderend gedrag. Dit geldt ook op de chat. Niet schelden met ziektes, discriminerend gedrag of dergelijke.
  • Tijdelijke schorsing tot pernamente banning, mocht dit op de chat gebeuren of in berichten staan.
  • Groftaalgebruik wordt geduld in verhalen, mits hiervoor gewaarschuwd is.

InactiviteitEdit

 • Wanneer een auteur lange tijd inactief is of niet aan een bepaalde fanon heeft gewerkt (en deze niet af is)
  zal Avatar Fanon Wiki het beheer van de fanon(s) overnemen. Zij beschermen de artikelen tegen vandalisme. Als de auteur weer actief is kan hij/zij het beheer van de fanon weer overnemen.
  • Na drie maanden geen activiteit op de wiki wordt een gebruiker tot inactief gerekend.

BenoemenEdit

 • Bij elke nieuw aangemaakte pagina is het verplicht in de naam te zetten tot welke fanon de pagina behoort. Daarna de secundaire titel. Dit kan de naam van het hoofdstuk zijn ( daarna tussenhaakje het hoofdstuk nummer), personage of overzicht.
  • Oneindig Duister: Overzicht
  • Eerste prioriteit: Afkeer (1)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.